Viaconnect Verzekeringsmodule

Het doel van de Viaconnect Verzekeringsmodule is om de administratieve werkzaamheden omtrent uw polissen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
De Viaconnect Verzekeringsmodule bestaat uit een aantal onderdelen:

Polisbeheer

Rekeningcourantbeheer

Schadebeheer

Managementinformatie

Systeembeheer

Deze onderdelen bieden een groot aantal standaardfunctionaliteiten. Daarnaast is het mogelijk om op maat functionaliteiten toe te voegen, zodat de module volledig aansluit aan uw eisen.

Polisbeheer

Binnen Polisbeheer kunt u de gehele levenscyclus van al uw polissen registreren en beheren. Medewerkers krijgen een duidelijk overzicht van alle afgesloten polissen, financiële kenmerken, een beschrijving van de verzekerde objecten, clausules en voorwaarden per polis en andere relevante informatie.

Binnen het onderdeel Polisbeheer kunt u:

 • polissen registeren
 • prolongeren
 • royeren
 • muteren

De Viaconnect Verzekeringsmodule bewaakt zelf de diverse eind- of prolongatiedatums en waarschuwt u zodra actie noodzakelijk is.

Rekening Courant beheer

Met rekening courant beheer kunt u de in rekening gebracht premies door maatschappijen één op één vergelijken met uw eigen administratie. Hierdoor kan zekerheid worden verkregen dat de administraties van de maatschappijen sluiten met de eigen administratie.

De Verzekeringsmodule kan de te verwachten bedragen van verzekeringsmaatschappijen in kaart te brengen, waardoor deze bedragen eenvoudig kunnen worden afgeletterd.

Schadebeheer

Een goed schadebeheer zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in bijvoorbeeld schades per object/voertuig, bestuurder, verzekering of periode.

Binnen het onderdeel Schadebeheer is het mogelijk om diverse zaakschades te melden en af te handelen. Het systeem registreert de schatting en de realisatie van de schadebedragen en zorgt dat deze inzichtelijk zijn.

Dit onderdeel biedt onder meer de volgende mogelijkheden:

 • Schaderegistratie
 • Registratie betrokken partijen
 • Vastleggen relevante gegevens
 • Uploaden van relevante documenten
 • Vastleggen van de financiële afhandeling

management informatie

De Viaconnect Verzekeringsmodule voorziet in relevante management informatie. Met behulp van de rapportagetool kunnen zowel periodieke standaard rapportages als ad-hoc rapportages worden gegenereerd.
Elke gewenste standaard rapportage kan vooraf voor u ingeregeld worden. In ieder geval zijn de volgende rapportages inbegrepen:

 • Premieoverzicht: 
  Geeft een totaaloverzicht van alle polissen met hun verzekerde objecten en hun verschuldigde en betaalde premies in de afgelopen drie jaar en het lopende jaar
 • Schadeoverzicht: 
  Geeft een totaaloverzicht van alle schades per polis, per verzekerd object met de ingeschatte bedragen, de daadwerkelijke schadebedragen en de ontvangen bedragen van de maatschappij(en).

applicatiebeheer

Binnen het onderdeel Applicatiebeheer vallen onder meer:

 • Userbeheer
 • Im- en exportfunctie
 • Koppeling andere systemen

De Verzekeringsmodule kent de mogelijkheid om gegevens uit andere systemen te importeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens uit uw financiële systemen. Daarmee wordt voorkomen dat u gegevens in meerdere systemen moet beheren.
Daarnaast heeft de Verzekeringsmodule ook de mogelijkheid om informatie te exporten naar andere formaten zoals bv CSV, TXT, of XML.

 

Meer info?

Download dan onze factsheet.

Factsheet

Bekijk andere diensten die we aanbieden