ViaConnect

Diverse projecten | APG

Opslag en Zoekmachine Juridische Dossiers

Voor Pensioenfonds APG ontwikkelde Viaconnect een systeem dat juridische informatie ontsluit over huidige en voormalige rechtszaken die APG voerde. Juristen van APG krijgen op deze manier inzicht in jurisprudentie in vergelijkbare dossiers.

Geldende wetgeving, zorgplicht en een zorgvuldig autorisatieschema maakten dit project complex en daarmee uitdagend.

Cliënt Volg Systeem | Algemene Pensioen Groep (APG)

In opdracht van het Ministerie van Defensie heeft Viaconnect voor APG een volledige softwareketen gebouwd om het keurings- en revalidatietraject van arbeidsongeschikt geraakte veteranen nauwgezet te kunnen volgen.

Het systeem biedt veteranen de mogelijkheid om hun persoonlijke traject van ziekmelding tot herstel in te zien. Ook kunnen zij hun afspraken, uitslagen en oefeningen bekijken en desgewenst middelen bestellen. Afhankelijk van hun autori satie kunnen onder meer APG-medewerkers, (keurings)artsen, secretariaatsmedewerkers, fysiotherapeuten en psychologen alle relevante informatie vastleggen en inzien.

Een team van vier Viaconnect-medewerkers houdt zich sinds 2010 bezig met de bouw, het beheer en het onderhoud van dit systeem. Vooral het achterliggende autorisatieschema en het beperken van de foutgevoeligheid maken deze opdracht complex en daarmee uitdagend.

APG is ‘buitengewoon tevreden’ over Viaconnect. Belangrijke pluspunten zijn de flexibiliteit en het snel reageren en schakelen, zo laat APG weten. De tevredenheid blijkt bovendien uit continuering van de contracten.