ViaConnect

Consultancy en softwareontwikkeling | Mosadex

Een team van Viaconnect maakt sinds 2019 deel uit van de IT-afdeling van de farmaceutische groothandel Mosadex om de in Cobol geschreven programmatuur te onderhouden en verder te ontwikkelen. Ook is het Viaconnect-team nauw betrokken bij de transitie naar een compleet nieuw systeem.

Het softwaresysteem moet aan hoge eisen voldoen. Om fouten bij het verpakken van de op de patiënt afgestemde medicijnstrippen te voorkomen, is het van cruciaal belang om de processen in goede banen te leiden.

Mosadex is ‘buitengewoon tevreden’ over Viaconnect. De waardering en het vertrouwen vertaalt zich in een langdurige verlenging van het contract.