Viaconnect Client Volg Systeem (CVS)

Het Viaconnect cliënt volgsysteem (CVS) heeft als doel alle relevante kenmerken, alle activiteiten en alle documenten met betrekking tot een cliënt in een online tool beschikbaar te hebben.

Het plannen, uitvoeren, bewaken en verantwoorden van alle activiteiten die worden verricht gedurende de begeleiding van cliënten gebeurd online vanaf uw pc met slechts een webbrowser.
Het cliënt volgsysteem geeft daarbij alle basis functies van een cliënt volgsysteem. Het kan eenvoudig aangepast worden op belangrijke processen in de organisatie (flexibiliteit). Hierdoor kunnen alle belangrijke termijnen goed bewaakt worden.
Het meest innovatieve onderdeel van CVS is het automatische aanmaken van standaardbrieven en documenten. Deze brieven en documenten worden automatisch gevuld worden met gegevens van een cliënt. Het onderhoud van de ze documenten kan volledig binnen de applicatie uitgevoerd worden, aanpassing de documenten vergt geen aanpassing van de programmatuur. Het volgsysteem bestaat uit een gescheiden gebruikers- en beheerapplicatie.

CVS functionaliteiten voor gebruikers

De gebruikersapplicatie geeft toegang tot de volgende modules:

Cliënt

Hierin worden alle relevante kenmerken van een cliënt vastgelegd.

Cliëntactiviteiten

Hierin worden alle activiteiten van de cliënt vastgelegd.

 

Cliëntagenda

In het onderdeel agenda wordt alle correspondentie, afspraken, alle taken en alle contactmomenten met betrekking tot een cliënt vastgelegd. Het systeem bewaakt de afronding van een taak.

Cliëntrapportage

Deze module geeft de mogelijkheid voor een willekeurige cliënt specifieke standaard brieven en standaard documenten als word document te genereren.
Via dit onderdeel kan periodiek data beschikbaar gesteld worden aan bv. een datawarehouse voor managementinformatie.

CVS functionaliteiten voor beheerders

De beheerapplicatie geeft toegang tot de volgende modules:

Sjabloonbeheer

In dit onderdeel worden de standaard brieven en documenten beheerd. Bestaande documenten kunnen aangepast worden nieuwe documenten kunnen aangemaakt worden.


Codetabel beheer

Toevoegen van coderingen voor bestaande coderanges.

Autorisatie beheer

Toegang geven van gebruikersgroepen tot onderdelen van de gebruikers applicatie.


Adressynchronisatie

CVS kan adresgegevens met andere systemen synchroniseren zodat deze gegevens altijd up to date zijn.


Gebruikersbeheer

Aanmaken, muteren en verwijderen van gebruiker accounts.

Meer info?

Download dan onze factsheet

Factsheet
 
 

Voordelen van Viaconnect Client Volg Systeem

Viaconnect Cliënt Volg Systeem is ontwikkeld met Oracle APEX door middel van de zogenoemde Rapid Application Development.

Door het gebruik van deze methoden, in combinatie met de jarenlange kennis en ervaring van Viaconnect op het gebied van applicatieontwikkeling, kunnen korte doorlooptijden, en dus lage kosten, behaald worden. 

referenties

Wij hebben het Cliënt Volgsysteem met succes  geïmplementeerd bij APG en het UWV


Bekijk andere diensten die we aanbieden